Reserveer nu

Duurzaam ondernemen

Sinds de opening van de herberg in 2008, zetten wij ons in voor de verbinding tussen stad en platteland. Door op een laagdrempelige manier alle gasten toegang te geven tot ons boerenbedrijf, merken we dat er meer begrip ontstaat. Voor veel oudere gasten is het boerenleven nog herkenbaar van vroeger uit, voor de jonge generatie is het van belang dat zij weten waar de producten vandaan komen. Melk van de koe (en niet uit een pak). Door middel van informatieborden op het terrein, wordt op een laagdrempelige manier uitleg gegeven over de boerderij. Uniek is het natuurlijk als er een kalfje geboren wordt, op dat soort dagen loopt het terras leeg en staat de stal vol, met veel bewondering wordt hiernaar gekeken.

Op de boerderij wordt blijvend gewerkt aan verduurzaming. Sinds 2016 zijn de stallen energie neutraal. Door middel van o.a. zonnepanelen, voorkoelers, warmte terug winning op de melk, led lampen in de stal.

Op het land wordt deze verduurzaming voortgezet. Er wordt geprobeerd zo min mogelijk kunstmest te gebruiken en we zaaien onze weides in met kruidenrijk grasland. We proberen zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de de bodem wat aansluit bij de doelen in het Klimaatakkoord. Verder wordt er veel aandacht gegeven aan pijlbeheer van het water om verdroging tegen te gaan.

Afgelopen jaar hebben we mee gedaan aan het project Erfvogels en zijn er 25 nestkasten geplaatst, voor diverse soorten vogels, zoals zwaluwen, mussen en de torenvalk.Tevens zijn er vele vogelvriendelijke heggen om het bedrijf. 

Ons bedrijf is deelnemer in het project Boer Bier Water. In dit project worden er samen doelen bereikt waartoe we alleen niet in staat zouden zijn. De combinatie van verschillende onderdelen uit de productieketen maakt dat Boer Bier Water zo’n bijzonder project is. Boeren werken samen met o.a. de Gemeente en het Waterschap, maar ook met brouwerij Bavaria. Uiteindelijk moet deze samenwerking in combinatie met de korte lijnen en de kennis die over en weer gedeeld wordt, leiden tot een energieke bron van verduurzaming. https://boerbierwater.nl/boer-bier-water/

In het restaurant wordt de verduurzaming stapgewijs doorgezet. Verlichting wordt vervangen door led, waar mogelijk wordt warmte terugwinning ingezet en door een goede isolatie proberen we energie te besparen.

Er zijn diverse medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen wordt een passende functie samengesteld, waardoor zij waardevol zijn voor ons team. Ieder draagt op een eigen wijze bij aan het resultaat.

Inkopen worden zoveel mogelijk lokaal gedaan, de bakker, de slager, groentenboer, het bier, ijs, vis, eieren, maar ook andere toeleveranciers komen uit de buurt. 

De herberg is altijd actief in het opzetten van samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld Happen en Stappen routes met collega’s. Opzetten van kinderfietsroutes en wandelroutes. Zorgdragen voor een goede PR van ons Laarbeek, de Peel en Brabant natuurlijk!