Reserveer nu

Missieklooster Heilig Bloed

In het klooster wonen ongeveer 25 missiezusters van het Kostbaar Bloed. Het huis is een internationaal thuis voor de Missiezusters. De eerste en voornaamste opgave van de zusters in Heilig Bloed is het gebed voor de wereld en de zorg voor de oudere en zieke medezusters die na hun jarenlange inzet in verre landen hier hun levensavond doorbrengen.

Naast alle werkzaamheden die de samenleving binnen de kloostermuren nu eenmaal vraagt, heeft de gemeenschap zich ten doel gesteld huis en hart open te stellen voor al diegenen die zowel geestelijk als lichamelijk tot rust willen komen. 

Het moederhuis heeft ook nog een tweede belangrijke taak, dat is het opleiden van jonge zusters. Jonge vrouwen die meer willen weten over een leven als missiezuster zijn van harte welkom op de meeleefdagen. Ook bestaat de mogelijkheid als geassocieerde opgenomen te worden in de congregatie.

Meer op: missieklooster.blogspot.nl


 

De heilige mis

U kunt de mis in het klooster bijwonen (de ingang is aan de achterzijde). De tijden staan op het publicatiebord van de herberg. Over het algemeen gaat het om de volgende tijden:

Maandag t/m vrijdag:

Eucharistieviering (met Vespers) om 17.30 uur.

Zaterdagen en zondagen:

Eucharistieviering om 09.30 uur

Over het algemeen zijn de Eucharistievieringen op zondag, dinsdag, donderdag en vrijdag in het Nederlands, de andere dagen in het Duits. Uitzonderingen zijn mogelijk. Op http://missieklooster.blogspot.com/  en op https://twitter.com/Missieklooster vindt u de meest actuele gegevens. Ook hangt er in de hal bij binnenkomst van de herberg de uitzonderingen.


 

Presentatie

De zusters van het Klooster naast ons, verzorgen graag een presentatie. Ze geven u inzicht in het klooster en het kloosterleven en vertellen vol enthousiasme en passie over hun rijke Roomse leven. U krijgt een uniek inkijkje in het dagelijkse leven van de zusters van het Missieklooster Heilig Bloed. Bezoek van de kloostertuin met de mariagrot waar u een kaarsje kunt aansteken is ook mogelijk.
 

De presentatie is alleen mogelijk in combinatie met gebruik van onze horeca.
De kosten: een bijdrage voor de zusters á € 2,00 per persoon
Groepsgrootte: van 20 tot 30 personen (bent u met een grotere groep informeer naar de mogelijkheden voor een presentatie)
Duur: één uur

Enkel op afspraak en op basis van beschikbaarheid!

 


 

Een stukje geschiedenis over Missieklooster Heilig Bloed

De congregatie is gesticht in 1885 door Abt Franz Pfanner in Mariannhill, bij Urban in Zuid-Afrika. Hij had daar al, in 1882, een bloeiende Trappistenabdij gebouwd. Die abdij kreeg de naam Mariannhill, Maria-Anna-heuvel.” Maar Abt Franz zag, dat hij met zijn Trappisten niet alle mensen kon bereiken. Daarom richtte hij zich, via de Duitse katholieke pers, tot de meisjes en vrouwen, om hulp in het missiegebied van Zuid Afrika. Deze helpsters zouden zich inzetten, door gebed en zware arbeid, voor de Zulu-meisjes en vrouwen, in een heet klimaat.

Als antwoord op de wervingsactie, begonnen vijf jonge vrouwen aan de verre en toen nog gevaarlijke reis per boot naar Zuid Afrika. Dat betekende voor hen dat zij hun thuis voor altijd verlieten. De nieuwe congregatie ontwikkelde zich zeer snel. Eind 1888 waren er reeds 117 zusters. Voor sommigen bleek echter het klimaat te zwaar of de aanpassing aan andere levensomstandigheden te moeilijk. Snel groeide het inzicht dat de oprichting van een vormingshuis in Europa nodig was.

Op 26 maart 1889 begonnen drie zusters in Kirchherten in Duitsland. Er waren echter veel moeilijkheden door de cultuurstrijd. Daarom gingen de zusters, volgens de wens van de Stichter, in 1891 naar Helden-Panningen in Nederland, Limburg. Het klooster werd echter snel te klein. Daarom werd in Aarle-Rixtel bij Helmond een eenzaam gelegen landgoed in het bisdom ‘s-Hertogenbosch gekocht. Abt Franz gaf zelf de naam: Missieklooster Heilig Bloed. 

“Van Helmond uit kwamen we allemaal in dezelfde tram. Voorin in een veewagen stonden onze vierbeners, daarvan waren in het bijzonder enkele kalveren niet met de reis in zo’n enge behuizing tevreden en lieten dat luidkeels blijken…”

Op 15 juli 1903 was het huis zover klaar dat 74 zusters, novicen en postulanten er in trokken, en op 17 juli werd het huis en de kapel feestelijk ingezegend. Bij de Zustersconferentie in Mariannhill in 1905 werd besloten, volgens de wens van de nog levende stichter, het Moederhuis van Mariannhill naar Heilig Bloed in Nederland te verleggen. Op 6 oktober 1906 volgde de goedkeuring van de Constituties door Paus Pius X, met de bevestiging van Heilig Bloed als Moederhuis van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Vele zusters vertrokken van hieruit naar verre landen, voornamelijk naar Afrika. In 1910 werd de Noviciaatsvleugel aangebouwd, omdat het huis te klein werd.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, en hoewel Nederland neutraal bleef waren de gevolgen natuurlijk wel merkbaar. De knechten van het klooster werden in het leger opgeroepen en aan de grenzen van Nederland gestationeerd. Al gauw stroomden vluchtelingen uit België en Nederland binnen. De zieken vonden toevlucht in het klooster, de Rode Kruis vlag was al van verre zichtbaar. Na de Eerste Wereldoorlog ging het leven zijn gewone gang. In die tijd stonden de zusters om 04.45 op, en om 05.15 was het Ochtendgebed, de Laudes. Om 20.30 uur was het Avondgebed, en daarna nachtrust. Veel zusters werkten op het land, ook werkten meerdere zusters in de Wijkverpleging in Aarle-Rixtel.

In 1938 werd Heilig Bloed alweer te klein voor de groeiende gemeenschap, en zo werd er een nieuwe vleugel aangebouwd, de “Theresiavleugel”.

De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke tijd. De zusters hielpen waar ze konden, en toen Aarle-Rixtel geëvacueerd werd stelden de zusters het klooster beschikbaar voor de vluchtelingen. Goede koeien en paarden moesten ingeleverd worden, en na veertig jaren trouwe dienst werd in 1942 de torenklok gevorderd. Vanwege het voedseltekort in de grote steden kwamen meisjes uit Rotterdam naar het Klooster. 

Ook in het Missieklooster Heilig Bloed stond de tijd niet stil. Renovaties waren dringend nodig, en zo werd als eerste de kapel verbouwd. De prachtige glas-in-lood ramen zijn het werk van Zr. Hadwig Münz. 

Steeds meer zusters kwamen terug uit de missie om in Heilig Bloed hun levensavond door te brengen; de ziekenafdeling werd gerenoveerd, en voor alle missionarissen op vakantie, op doorreis, of terugkomend, is plaats in huis. Als Generalaat was het huis echter niet praktisch meer, omdat het niet centraal ligt. Zo kwam het Generalaat in 1967 tijdelijk naar Mönchengladbach, en in 1970 volgde de verhuizing naar Rome. Hoewel het Generalaat nu uit Heilig Bloed verhuisde, bleef het klooster de titel “Moederhuis” behouden.